Pobyty.pl - Oferty noclegów z rezerwacją online

Dla właścicieli

Dodaj obiekt | Logowanie
pl sk
+48 606 998 002

Działanie 8.1

Stworzenie innowacyjnego systemu wynajmu apartamentów/pokojów Pobyty.pl

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
 
Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej  w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Nazwa Beneficjenta: Pobyty.pl Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego systemu obsługi wynajmu apartamentów/pokojów Pobyty.pl

          Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.08.01.00-14-229/12-00

Wartość projektu: 637 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 445 900,00 PLN